top of page

Lounais-Suomen Saattohoitosäätiön

Toiminta-ajatus

 

Säätiön tarkoituksena on harjoittaa ja tukea saattohoidon kehittämistä. Saattohoito sisältää potilaan riittävän oireenmukaisen perushoidon ja kaiken muun ihmisarvoa kunnioittavan huolenpidon sekä potilaalle läheisten henkilöiden henkisen tukemisen.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö edistää saattohoitoon liittyvää keskustelua ja tutkimusta, järjestää niitä koskevia tilaisuuksia ja osallistuu niihin liittyviin yhteistyöhankkeisiin. Säätiö muun muassa järjestää säätiön toimintaan liittyvää koulutusta ja jakaa apurahoja.

Toimintaa ohjaavat arvot:

  • tasa-arvoisuus ja oikeudenmukaisuus

  • luotettavuus

  • saavutettavuus

  • yhteisöllisyys

Visio:

Yhdenvertaisen hyvän palliatiivisen ja saattohoidon takaaminen kaikille kansalaisille.

Joulukuussa 2019 julkaistiin STM:n työryhmän loppuraportti.

Raportissa kuvataan terveyden- ja sosiaalihuollon palliatiivisen hoidon nykytila, kehittämistarpeet, valtakunnallinen palveluketjumalli ja annetaan suositus palveluiden tuottamisesta ja laadun parantamisesta. Raportissa mm. annetaan iäkkäiden ihmisten palveluihin 21 elämän loppuvaiheen laatukriteeriä perusteineen sisältäen suositukset ulkoistetuille palveluille.

bottom of page